ว่าจะ merge network บ้านต่างจังหวัดเข้าหากันได้แล้วสิ

แต่แล้วปัญหาก็เกิดจนได้

ไอเราก็ขอ public ip ของ ais ไว้แล้ว กะว่าจะทำ dynamic dns แล้วจะได้ทำ IP Sec site to site vpn เข้าหากัน แต่เจ้า firmware UDM มันไม่รอบรับการใช้ dynamic dns ต้องใช้ fixed ip อย่างเดียวนี่นิ คงต้องล้มโครงการแล้ว ถ้าจะต้องเพิ่มเงินอีกเดือนละ 1600 เพื่อขอ fixed ip 2 ที่ (1000 บาท แต่เราจ่ายค่า public ipv4 ไปแล้ว 200) คงไม่ไหว

Update เปลี่ยนจาก IP Sec มาเป็น openvpn สามารถใช้ dynamic ip ได้แล้ว

--

--

for some reason after you enabled teleport on your UDM(Pro), your device will be reserved next available subnet but it can not change or deleted

So after search on internet I found command line for change teleport subnet on UDM(Pro)

you need to enable ssh first!

podman exec -it unifi-os mongo --port 27117
use ace
db.setting.update({ key: "teleport" }, { $set: { subnet_cidr: "192.168.22.1/24" } })

--

--

ลองมาเปลี่ยนไปใช้ cloudflare tunnel แทน ngork กันดีกว่า

ในตัวอย่างนี้คือเรามี Domain ที่ใช้ Cloudflare เป็น DNS เพื่อต้องการให้เราสามารถใช้ Domain ของเราวิ่งเข้ามา Web Site ที่เป็น Local Machine ของเราได้โดยไม่ต้องมี IP จริง

cloudflare tunnel

1. ติดตั้ง cloudflared

brew install cloudflare/cloudflare/cloudflared

2. ล็อกอิน

cloudflared tunnel login

จากนั้นจะ redirect ไปยัง cloudflare login เพื่อทำการผูกเข้ากับ Domain ของเรา

3. สร้าง tunnel

cloudflared tunnel create <NAME>

โดยเมื่อสร้าง tunnel เสร็จแล้วเราจะได้รับหมายเลข <Tunnel-UUID> เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนต่อๆไป

4. สร้างไฟล์ config.yaml

hostname: <domain_name>url: http://localhost:8000tunnel: <Tunnel-UUID>credentials-file: /root/.cloudflared/<Tunnel-UUID>.json

5. สร้าง CNAME ชี้ไปที่ <Tunnel-UUID>

cloudflared tunnel route dns <UUID or NAME> <domain_name>

6. รัน Tunnel

cloudflared tunnel --config config.yaml run <UUID or NAME>

--

--