ลองมาเปลี่ยนไปใช้ cloudflare tunnel แทน ngork กันดีกว่า

ในตัวอย่างนี้คือเรามี Domain ที่ใช้ Cloudflare เป็น DNS เพื่อต้องการให้เราสามารถใช้ Domain ของเราวิ่งเข้ามา Web Site ที่เป็น Local Machine ของเราได้โดยไม่ต้องมี IP จริง

cloudflare tunnel

1. ติดตั้ง cloudflared

brew install cloudflare/cloudflare/cloudflared

2. ล็อกอิน

cloudflared tunnel login

จากนั้นจะ redirect ไปยัง cloudflare login เพื่อทำการผูกเข้ากับ Domain ของเรา

3. สร้าง tunnel

cloudflared tunnel create <NAME>

โดยเมื่อสร้าง tunnel เสร็จแล้วเราจะได้รับหมายเลข <Tunnel-UUID> เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนต่อๆไป

4. สร้างไฟล์ config.yaml

hostname: <domain_name>url: http://localhost:8000tunnel: <Tunnel-UUID>credentials-file: /root/.cloudflared/<Tunnel-UUID>.json

5. สร้าง CNAME ชี้ไปที่ <Tunnel-UUID>

cloudflared tunnel route dns <UUID or NAME> <domain_name>

6. รัน Tunnel

cloudflared tunnel --config config.yaml run <UUID or NAME>

--

--